Ceník služeb

Virtuální scényPanoramatická prohlídkaObecný název pro promítání válcového nebo sférického panoramatu. Díky takové projekci se pozorovatel zdánlivě ocitne ve středu zobrazované scény, ve které se může (dle možností použitého software) rozhlížet libovolným směrem nebo si scénu přibližovat či oddalovat (zoom).
Spojením více panoramatických …
Panoramatická prohlídkaObecný název pro promítání válcového nebo sférického panoramatu. Díky takové projekci se pozorovatel zdánlivě ocitne ve středu zobrazované scény, ve které se může (dle možností použitého software) rozhlížet libovolným směrem nebo si scénu přibližovat či oddalovat (zoom).
Spojením více panoramatických …
(sférická panoramata)

Cena dle počtu panoramat již od 1450 Kč / kus.
(Zahrnuje fotografování, sestavení, retuše, export do různých formátů; zdarma umístění na 3Dtour.cz.)

Speciální nabídka MiniPano: 3 scény trvale umístěné na webu 3Dtour.cz za 2500 Kč.

Podrobný ceník

službacena1
za 1 ks
(Kč bez DPH)
Sférické panorama 1 ks 2500
Sférické panorama 2-5 ks 2100
Sférické panorama 6-10 ks 1900
Sférické panorama 11-20 ks 1700
Sférické panorama 21 a více ks 1450
V ceně zahrnuto:
 
MiniPano - 3 scény na 3Dtour.cz 2500 / komplet
speciální úpravy a službycena
(Kč bez DPH)
Extrémní expoziční pružnostExtrémní expoziční pružnostExtreme Exposure Flexibility (EEF), mimořádně vysoká expoziční pružnost, která je v praxi dosahovaná kombinací více snímků téže scény, pořízených s různými nastaveními expozice (např. za pomoci bracketingu). Ve výsledném snímku se pak použijí vždy jen ty části obrazu, které …Extrémní expoziční pružnostExtreme Exposure Flexibility (EEF), mimořádně vysoká expoziční pružnost, která je v praxi dosahovaná kombinací více snímků téže scény, pořízených s různými nastaveními expozice (např. za pomoci bracketingu). Ve výsledném snímku se pak použijí vždy jen ty části obrazu, které … 2
(pro 1 panorama)
390
Začlenění do vaší stávající webové prezentace dle časové náročnosti
Doplnění zvukové stopy od 290
Doplnění o podrobné a kontaktní informace na webu 3Dtour.cz 90 / měsíc
Zřízení vlastní subdomény na webu 3Dtour.cz 30 / měsíc
 
Dlouhodobá spolupráce výhodné individuální ceny

Virtuální procházkyVirtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
Virtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
(virtual tours)

Cena dle počtu virtuálních scén v procházce od 1900 Kč za kompletní procházku. Připočítává se k ceně vlastních virtuálních scén (viz výše).
(Zahrnuje propojení scén, design procházky, půdorysný plán a radar, tvorbu skriptů a HTML kódu.)

Podrobný ceník

službacena
za 1 ks
(Kč bez DPH)
Vytvoření virtuální cesty
propojením 3 sférických panoramat3
1900
V ceně zahrnuto:
speciální úpravy a službycena
(Kč bez DPH)
Rozšíření virtuální cesty o další sférické panorama 960
Doplnění zvukové stopy od 290
 
Dlouhodobá spolupráce výhodné individuální ceny

Automatické virtuální procházkyAutomatická virtuální procházkaVirtuální procházka, která probíhá dle předem naprogramovaného scénáře, bez vnějšího zásahu. Vhodná forma prezentace pro výstavy, výlohy apod.Automatická virtuální procházkaVirtuální procházka, která probíhá dle předem naprogramovaného scénáře, bez vnějšího zásahu. Vhodná forma prezentace pro výstavy, výlohy apod.

Příplatek k ceně vlastní virtuální procházky (viz výše) od 1900 Kč za 5 scén.
(Zahrnuje naprogramování scénáře procházky dle zadání.)

Podrobný ceník

službacena
celkem
(Kč bez DPH)
Naprogramování scénáře AVP, 1-5 scén 1900
Naprogramování scénáře AVP, 6-10 scén 2900
Naprogramování scénáře AVP, 11 a více scén 3700

Panoramatické fotografiePanoramatická fotografieŠirokoúhlý obraz (až do plných 360°) vznikající zpravidla skládáním několika snímků vedle sebe.
U digitálních aparátů se vyskytuje snímací režim, který usnadňuje navázání jednotlivých snímků tím, že při kompozici nového snímku částečně zobrazí předchozí nebo ukáže rámec pro oblast překryvu. Samotné spojení snímků …
Panoramatická fotografieŠirokoúhlý obraz (až do plných 360°) vznikající zpravidla skládáním několika snímků vedle sebe.
U digitálních aparátů se vyskytuje snímací režim, který usnadňuje navázání jednotlivých snímků tím, že při kompozici nového snímku částečně zobrazí předchozí nebo ukáže rámec pro oblast překryvu. Samotné spojení snímků …

Klasické panoramatické digitální snímky již od 180 Kč za kus.

Podrobný ceník

službacena
za 1 ks
(Kč bez DPH)
snímky pro web (70-95 dpiDPIdots per inch, viz rozlišení tiskového rastru.DPIdots per inch, viz rozlišení tiskového rastru.)
současně se sférickým panoramatem
180
snímky pro tisk (až 300 dpiDPIdots per inch, viz rozlišení tiskového rastru.DPIdots per inch, viz rozlišení tiskového rastru.)
současně se sférickým panoramatem
700
snímky pro tisk (až 300 dpiDPIdots per inch, viz rozlišení tiskového rastru.DPIdots per inch, viz rozlišení tiskového rastru.)
bez objednávky sférického panoramatu
3000