Články

Kvalitní snímky i v expozičně náročných podmínkách

Technologie | 9.1.2006 | Dalibor Johánek

Články - Technologie

Přirozeně prokreslená a dobře čitelná temná zákoutí proti správně exponovaným plochám oken s výhledem do blízkého okolí výrazně zvyšují realističnost a sugestivnost sférických panoramatSférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím …Sférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím …. Omezená expoziční pružnost filmového materiálu ani elektronických CCD a CMOS čipů však tak extrémní rozsah expozic neumožnuje. Jak vypadá příprava snímků pro panoramata, která se s tímto problémem vypořádávají?


Příklad fotografické scény, při níž se uplatní extrémní expoziční pružnost.
Místa s rozdílnými expozičními hodnotamiExpoziční čísloExposure Value (EV). Vyjadření clonového čísla jako rozdílové jednotky naměřeného světla. Rozdíl 1 EV znamená poměr intenzity světla 1:2. Absolutní hodnota 1 EV značí množství světla potřebného ke správnému osvícení média o citlivosti ISO 100 při teoretické cloně …
Expoziční čísloExposure Value (EV). Vyjadření clonového čísla jako rozdílové jednotky naměřeného světla. Rozdíl 1 EV znamená poměr intenzity světla 1:2. Absolutní hodnota 1 EV značí množství světla potřebného ke správnému osvícení média o citlivosti ISO 100 při teoretické cloně …
v podobě bílých "vypálených" oken, či světelných zdrojů oproti tmavým podexponovaným plochám, působí v obraze velmi rušivě. V případě panoramatických snímkůPanoramatická fotografieŠirokoúhlý obraz (až do plných 360°) vznikající zpravidla skládáním několika snímků vedle sebe.
U digitálních aparátů se vyskytuje snímací režim, který usnadňuje navázání jednotlivých snímků tím, že při kompozici nového snímku částečně zobrazí předchozí nebo ukáže rámec pro oblast překryvu. Samotné spojení snímků …
Panoramatická fotografieŠirokoúhlý obraz (až do plných 360°) vznikající zpravidla skládáním několika snímků vedle sebe.
U digitálních aparátů se vyskytuje snímací režim, který usnadňuje navázání jednotlivých snímků tím, že při kompozici nového snímku částečně zobrazí předchozí nebo ukáže rámec pro oblast překryvu. Samotné spojení snímků …
je problém o to větší, že k exponování snímků dochází v celém rozsahu 360°, horizontálně i vertikálně, což je i pro velmi kvalitní fotografickou techniku příliš velké sousto. Výsledkem jsou černé plochy míst ve stínu, přeexponovaná obloha, nepřirozeně světlé omítky domů a zcela bílé plochy oken u fotografií interiérů.

Jedním z řešení tak bývá několikanásobná expozice s různými expozičními hodnotamiExpoziční čísloExposure Value (EV). Vyjadření clonového čísla jako rozdílové jednotky naměřeného světla. Rozdíl 1 EV znamená poměr intenzity světla 1:2. Absolutní hodnota 1 EV značí množství světla potřebného ke správnému osvícení média o citlivosti ISO 100 při teoretické cloně …
Expoziční čísloExposure Value (EV). Vyjadření clonového čísla jako rozdílové jednotky naměřeného světla. Rozdíl 1 EV znamená poměr intenzity světla 1:2. Absolutní hodnota 1 EV značí množství světla potřebného ke správnému osvícení média o citlivosti ISO 100 při teoretické cloně …
. Zvlášť jsou nasnímány tmavé plochy postupně až do ploch světlých s různými nastaveními expozice. V grafickém software jsou pak jednotlivé vstvy složeny na sebe s následným odstraněním špatně exponovaných ploch ze všech vrstev, kterých může být i více než 10. Výsledkem takového úsilí je ovšem ideálně prokreslený snímek, polotovar připravený pro další zpracování, např. k vytvoření výsledného kulového panoramatuSférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím …Sférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím ….

Z důvodu velmi náročného postupu při retuši snímků, je využívána statistická informace o kvalitě expozice ve všech barevných kanálech RGB (červená, zelená, modrá) tzv. histogramHistogramGraf znázorňující četnost obrazových bodů v závislosti na jejich jasu nebo barevném odstínu. Na vodorovné ose jsou hodnoty jasu či odstínu, na ose svislé počet bodů (pixelů) dané jasnosti, resp. odstínu. Křivkou vykreslená plocha grafu představuje celkový počet obrazových bodů …HistogramGraf znázorňující četnost obrazových bodů v závislosti na jejich jasu nebo barevném odstínu. Na vodorovné ose jsou hodnoty jasu či odstínu, na ose svislé počet bodů (pixelů) dané jasnosti, resp. odstínu. Křivkou vykreslená plocha grafu představuje celkový počet obrazových bodů …. Za pomoci histogramuHistogramGraf znázorňující četnost obrazových bodů v závislosti na jejich jasu nebo barevném odstínu. Na vodorovné ose jsou hodnoty jasu či odstínu, na ose svislé počet bodů (pixelů) dané jasnosti, resp. odstínu. Křivkou vykreslená plocha grafu představuje celkový počet obrazových bodů …HistogramGraf znázorňující četnost obrazových bodů v závislosti na jejich jasu nebo barevném odstínu. Na vodorovné ose jsou hodnoty jasu či odstínu, na ose svislé počet bodů (pixelů) dané jasnosti, resp. odstínu. Křivkou vykreslená plocha grafu představuje celkový počet obrazových bodů … je ze souboru všech snímků vybrána vždy právě ta nejlépe exponovaná plocha jednotlivého snímku. Z těchto fragmentů je pak složen výsledný ideální snímek. Pro tyto účely používáme speciálně jednoúčelově vyvinutý sofware ve formě zásuvného modulu jakožto nadstavby pro obecný grafický software např. JASC PaintShopPro, Photoshop apod., označený jako EEF (Extreme Exposure Flexibility, extrémní expoziční pružnost).