Články

Dramatický nárůst zákazníků realitek

Praxe | 23.1.2006 | Dalibor Johánek

Články - Praxe

Dramatický nárůst zákazníků zaznamenala nejedna realitní kancelář, která vsadila na výhody internetu, navzdory zvyšující se konkurečnosti na trhu s nemovitostmi. Jen na realitkách samotných záleží, zda návštěvníky svých webů svou nabídkou osloví, a co víc, zda je přimějí k opakované návštěvě, případně ke kladným a doporučujícím referencím u přátel a známých.

Rostoucí konkurence

Málokterý obor prodělává v současné době v ČR takové oživení jako obchod s nemovitostmi. Staví se více, roste počet rekonstrukcí, lidé se častěji stěhují a počet uskutečněných prodejů strmě narůstá. Jen pro ilustraci můžeme citovat pár základních fakt z oficiálních zdrojů:

Prodej všech druhů realit zaznamenal v roce 2004 významný nárůst. Ceny realit vzrostly v průměru o 33% a objem prodeje (dle hodnoty realit) se oproti roku 2003 zvýšil o 85%.

Ministerstvo zahraničních věcí, 2004


Dům na prodej. Ilustrační fotografie.
Dodejme jen, že tento trend pokračoval i v uplynulém roce 2005. Rovněž výstavba nových nemovitostí vykazuje poslední tři roky trvalý, zhruba desetiprocentní nárůst.

Faktem ovšem je, že tato vlna expanze trhu s bydlením na druhé straně zapříčinila vznik ohromného počtu realitních kanceláří. Boom realitek byl dokonce silnější než skutečný nárůst objemu prodávaných nemovitostí. Uvážíme-li navíc, že prodávající i kupující jsou dnes zpravidla zkušenější a informovanější než tomu bylo před léty, nikoho nepřekvapí skutečnost, že konkurence v tomto sektoru je mnohem vyšší než byla kdykoliv dříve. Realitky musejí hledat nové způsoby, jak získat klienta a jak ho přesvědčit o svých kvalitách.

Nová média, nové možnosti

Nová média, jakým internet bezesporu je, jsou pro realitky ideální šancí oslovit své potenciální zákazníky, už proto, že jde o médium moderní s téměř neomezenými možnostmi. Internetové koláče návštěvnosti a sledovanosti jsou rozdělovány i na trhu s nemovitostmi a dle posledních zpráv auditorských společností je opravdu o co bojovat.

Webová prezentace je mnohými doposud podceňovaný marketingový prostředek. Podobný přístup je ovšem zásadní chybou a firma, která si toto neuvědomí, bude v důsledku toho v budoucnosti ztrácet více a více na své konkurenty, kteří potenciál ukrytý v internetu již odhalili a využili ke svému prospěchu. Konektivita obyvatel ČR roste a praktická zkušenost realitních makléřů je v současné době taková, že žádné jiné médium jim nepřináší tolik přímých zakázek, jako právě internet.

Nestačí ovšem jenom nějaké webové stránky mít. Klíčová je samotná kvalita webových presentací, jež by měla být u realitních presentací utvářena nejen vyčerpávajícími informacemi o dané nemovitosti a lokalitě ve které se nachází, ale též kvalitní vizuální informací, typicky fotodokumentací. A zde je právě největší slabina, spočívající v nemožnosti klasické fotografie podat informaci o prostoru, navíc v celém rozsahu 360°. Přitom vizuální dojem je z hlediska potenciálního kupce velmi důležitý rozhodovací faktor, ne-li dokonce ten nejdůležitější.

Panoramatické prohlídky jako ideální řešení

Jako jediná v současné době dostupná možnost realistického podání prostoru (jak samotné budovy či bytu, tak i bezprostředního okolí) na internetu se dnes jeví panoramatická projekcePanoramatická fotografieŠirokoúhlý obraz (až do plných 360°) vznikající zpravidla skládáním několika snímků vedle sebe.
U digitálních aparátů se vyskytuje snímací režim, který usnadňuje navázání jednotlivých snímků tím, že při kompozici nového snímku částečně zobrazí předchozí nebo ukáže rámec pro oblast překryvu. Samotné spojení snímků …
Panoramatická fotografieŠirokoúhlý obraz (až do plných 360°) vznikající zpravidla skládáním několika snímků vedle sebe.
U digitálních aparátů se vyskytuje snímací režim, který usnadňuje navázání jednotlivých snímků tím, že při kompozici nového snímku částečně zobrazí předchozí nebo ukáže rámec pro oblast překryvu. Samotné spojení snímků …
, zejména pak její nejdokonalejší forma, sférické panoramaSférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím …Sférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím …. Pocit reálného prostoru umocňuje možnost aktivního pohybu dle uvážení pozorovatele, který může natáčet celou scénu okolo středu, v němž se zdánlivě nalézá, s možností přibližování a vzdalování se k promítaným objektům.

Iluzi pohybu prostorem (zde např. interiérem bytu nebo domu) pak dokonale navodí interaktivní provázanost jednotlivých panoramat ve formě tzv. virtuální procházkyVirtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
Virtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
. Celkovou orientaci v zobrazeném objektu usnadní plán půdorysu s vyznačením aktuální polohy pozorovatele a jeho zorného úhlu. Doplněním textových a číselných informací o jednotlivých místnostech i celém objektu přímo do virtuální procházkyVirtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
Virtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
pak poskytnete návštěvníkovi vašeho webu stejně hodnotné informace, jaké by jinak získal až při osobní návštěvě nemovitosti se současným majitelem nebo zástupcem realitky. Jakou to přinese oboustrannou časovou (a tím pádem i finanční) úsporu pak není snad ani třeba zdůrazňovat.