Články

Retuš nebo místo pro Vaše logo?

Technologie | 26.10.2006 | Dalibor Johánek

Články - Technologie

"Surové" obrazy sférických panoramat obsahují ve své spodní části nežádoucí zobrazení částí snímacího zařízení spolu se stativem. Možností odstranění těchto prvků v obraze se naskýtá hned několik.


Zvláště u scén se zajímavou spodní částí, jako je např. tento pohled na část Hollywood Boulevard, tvoří podstava důležitou součást obrazu.
Všímavějšího diváka u kvalitně zpracované virtuální prohlídkyPanoramatická prohlídkaObecný název pro promítání válcového nebo sférického panoramatu. Díky takové projekci se pozorovatel zdánlivě ocitne ve středu zobrazované scény, ve které se může (dle možností použitého software) rozhlížet libovolným směrem nebo si scénu přibližovat či oddalovat (zoom).
Spojením více panoramatických …
Panoramatická prohlídkaObecný název pro promítání válcového nebo sférického panoramatu. Díky takové projekci se pozorovatel zdánlivě ocitne ve středu zobrazované scény, ve které se může (dle možností použitého software) rozhlížet libovolným směrem nebo si scénu přibližovat či oddalovat (zoom).
Spojením více panoramatických …
často překvapí naprostá absence stativu v obraze sférického panoramatuSférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím …Sférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím …. Faktem je, že zdrojové fotografie, z nichž se později skládá celé panorama, jsou pořízeny z fotoaparátu upevněného na stativu se speciální panoramatickou hlavou. Přesto ve výsledné scéně nic z tohoto zařízení nenajdete.

Nežádoucí a rušivé části obrazu mohou být totiž pečlivě vyretušovány tak, aby prostor podstavy přirozeně odpovídal realitě. K tomu se použije doplňkový snímek pořízený z ruky, pomocí něhož se provede retuš buď v původních snímcích se spodním pohledem, nebo přímo v již propojeném sférickém obrazu. Věrnost a informační hodnota vyretušovaného sférického panoramatuSférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím …Sférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím … je v tomto případě maximální možná.


Nejjednodušším způsobem zobrazení podstavy je její zakrytí logem nebo jiným grafickým prvkem.
V případě potřeby může být retuš též nahrazena libovolnou jinou grafikou, např. logem společnosti nebo popiskou na barevném podkladě. Výhodou je kromě zakrytí problematické spodní oblasti především nenásilná propagace firmy nebo obchodní značky a tím posilování povědomí o ní. Logo začleněné do panoramatu však také může sloužit jako jednoduchá a nepříliš rušivá ochrana před zneužitím na webových strankách nebo prezentaci jiné osoby či firmy.


Plná retuš podstavy, případně ještě doplněná logem, vyžaduje více úsilí, ale výsledek je věrnější a působí lépe.
Obě metody lze rovněž kombinovat. Logo bez podkladu (s průhledným pozadím) je v takovém případě umístěno na předem vyretušovanou podstavu sférického panoramatu. Výsledek pak působí profesionálněji, logo je méně rušivé a virtuální scéna si tímto zachová svou plnou věrnost.

Libovolný z těchto způsobů zpracování podstavy je součástí naší základní nabídky virtuálních prohlídek. Volba nejvhodnějšího řešení je tedy plně v rukou zadavatele.