Články

Zvuk v panoramatické prohlídce

Technologie | 21.5.2007 | Viktor Johánek

Články - Technologie

Doplnění panoramatické prohlídky zvukovým záznamem (ať již mluveným slovem, hudbou, nebo autentickou zvukovou kulisou daného místa) umožní přirozené zapojení dalšího smyslu do vnímání virtuální reality. Celkový dojem pak působí ještě realističtějším a intenzivnějším dojmem.


Podbarvení panoramatických scén vhodným hudebním doprovodem může být velmi působivé.
Každý den jsme obklopeni miriádou zvuků. Různé zvuky máme spojené s různými místy a pomocí sluchu se dokážeme lépe orientovat v prostoru. Ne vždy je součástí toho, co slyšíme, nějaká informace, ale sluchový vjem neustále všudypřítomně doplňuje naše vnímání okolí. Diskriminační princip lidského sluchu umožňuje buď soustředit se cíleně jen na určitou část okolního zvuku (např. hlas vybrané osoby), nebo ho naopak vnímat ve své celistvosti a uvědomovat si pouze jeho celkovou charakteristiku.

Ani současná moderní multimédia by nebyla kompletní, kdyby vedle obrazu nepřinášela současně zvukovou složku. Nejinak je tomu samozřejmě u technologie virtuální realityVirtuální realitaDynamicky se rozvíjející oblast aplikací výpočetní techniky. Jejím základem je tvorba prostorových modelů a scén, manipulace s nimi, pohyb v trojrozměrném prostoru a zobrazování v reálném čase. V rámci těchto metod jsou často využívány speciální periferie zajištující interakci, ale často postačí …
Virtuální realitaDynamicky se rozvíjející oblast aplikací výpočetní techniky. Jejím základem je tvorba prostorových modelů a scén, manipulace s nimi, pohyb v trojrozměrném prostoru a zobrazování v reálném čase. V rámci těchto metod jsou často využívány speciální periferie zajištující interakci, ale často postačí …
, která umožňuje do panoramatické projekce začlenit též akustický obsah. Podobně jako v reálném životě může zvuk ve virtuální prohlídcePanoramatická prohlídkaObecný název pro promítání válcového nebo sférického panoramatu. Díky takové projekci se pozorovatel zdánlivě ocitne ve středu zobrazované scény, ve které se může (dle možností použitého software) rozhlížet libovolným směrem nebo si scénu přibližovat či oddalovat (zoom).
Spojením více panoramatických …
Panoramatická prohlídkaObecný název pro promítání válcového nebo sférického panoramatu. Díky takové projekci se pozorovatel zdánlivě ocitne ve středu zobrazované scény, ve které se může (dle možností použitého software) rozhlížet libovolným směrem nebo si scénu přibližovat či oddalovat (zoom).
Spojením více panoramatických …
hrát hned několik různých rolí.

  • Jako první se nabízí mluvené slovo, kdy ze zvukové složky učiníme dalšího nositele informace. Hlasový komentář se může vztahovat k celé scéně, nebo doprovázet jen některá místa či předměty v obrazu - k jeho přehrátí dojde jednoduše kliknutím na dané místo.
  • Další aplikací může být hudební doprovod, jehož účelem je podbarvení atmosféry vyobrazeného místa nebo navození určité nálady. Při prezentaci hotelu bude jiná hudba hrát ve společenské místnosti a jiná v útulně zařízeném pokoji.
  • Zajímavým využitím je reálná nahrávka prezentovaného místa. Každý kousek země je zdrojem charakteristických ruchů, lidských hlasů, tónů a jiných zvuků. S místy, která člověk v životě navštíví, má ve vzpomínkách spojen i jejich jedinečný "hlas", a mnohdy stačí pouhá zvuková reprodukce na vyvolání živého obrazu dané lokality v paměti. Pokud je použit ve všech částech virtuální prohlídky města zvukový doprovod se stejným nebo podobným charakterem, působí mimo jiné i jako přirozený spojující prvek. Důležitou roli v tomto směru hraje např. jazyk (řeč) místních kolemjdoucích.


Virtuální prohlídku může doprovázet mluvené slovo nebo reálný zvukový záznam prostředí.
Ačkoliv po technické stránce není spojení grafické a akustické složky ve virtuálních scénách velkým problémem (zvuk lze začlenit přímo do souboru virtuální prohlídky ve formátu QuickTimeVideo formát MOVMOV (Quicktime Movie) je videoformát vyvinutý firmou Apple a často používaný digitálními fotoaparáty. Lze v něm uložit video, zvuk, i statickou grafiku.Video formát MOVMOV (Quicktime Movie) je videoformát vyvinutý firmou Apple a často používaný digitálními fotoaparáty. Lze v něm uložit video, zvuk, i statickou grafiku., nebo přidat do kódu webové stránky), v případě publikování obsahu na internetu narážíme na překážku omezených přenosových rychlostí. S postupným rozšiřováním vysokorychlostních linek se sice situace pomalu zlepšuje, nicméně je třeba si uvědomit, že každá minuta zvukového záznamu v přijatelné kvalitě zabere okolo 5-6 MB. Využitím komprimačních algoritmů (např. velmi rozšířeného formátu mp3) se sice můžeme dostat při minimální ztrátě kvality téměř o jeden řád níže, nicméně ani tak nejde o zrovna zanedbatelné množství dat.

Jak tedy učinit kompromis a vytěžit z možnosti spojení zvuku a obrazu i za těchto omezujících podmínek maximum? Ve které oblasti je audio složka nezastupitelná grafikou nebo psaným slovem? Slovní komentář lze ve většině případů snadno nahradit popiskami umístěnými uvnitř nebo vně panoramatické scényInteraktivní panoramaScéna, využívající vhodné projekce panoramatické fotografie (většinou sférické panorama, někdy alespoň válcové panorama) a umožňující pozorovateli plnou kontrolu nad pohybem v jejím rámci - otáčení do libovolného směru, přibližování a oddalování (zoom) a v případě virtuální …Interaktivní panoramaScéna, využívající vhodné projekce panoramatické fotografie (většinou sférické panorama, někdy alespoň válcové panorama) a umožňující pozorovateli plnou kontrolu nad pohybem v jejím rámci - otáčení do libovolného směru, přibližování a oddalování (zoom) a v případě virtuální …. Pravá audiovizuální síla vynikne až v případě již zmíněné zvukové kulisy, která může mít formu vhodného hudebního doprovodu nebo relativně krátkého reálného soundtracku o délce okolo jedné minuty, pořízeného přímo na místě. V obou případech je pak záznam přehráván během virtuální prohlídky v nekonečné smyčce.

Přidáním zvuku virtuální scéna výrazným způsobem ožije a takto vytvořená audiovizuální prostorová pohlednice zaujme ještě více, než čistě grafická panoramatická prezentace. A jak jsme se mohli přesvědčit, při vědomí určitých omezení je tato technologie přístupná i využití na internetu. V případě CD prezentací pak zmíněné bariéry odpadají úplně.