Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formulářů na stránkách 3dpano.cz poskytujete své osobní údaje v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Dalibor Johánek - 3Dpano (dále jen "3Dpano") si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně Vašich osobních údajů

3Dpano zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek 3dpano.cz jakožto i všechny údaje získané z případných formulářů, dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a 3Dpano údaje zlikviduje (nevratně odstraní z databáze).

3Dpano jako provozovatel stránek 3dpano.cz tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní vnitřní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům 3Dpano. Vaše údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty žádné třetí straně.

3Dpano prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb nabízených jeho prostřednictvím a aby osobní data byla zabezpečena proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.