Poradna panoramatické fotografie

Jedním z našich cílů je v co nejširší míře informovat veřejnost o možnostech a výhodách panoramatické fotografiePanoramatická fotografieŠirokoúhlý obraz (až do plných 360°) vznikající zpravidla skládáním několika snímků vedle sebe.
U digitálních aparátů se vyskytuje snímací režim, který usnadňuje navázání jednotlivých snímků tím, že při kompozici nového snímku částečně zobrazí předchozí nebo ukáže rámec pro oblast překryvu. Samotné spojení snímků …
Panoramatická fotografieŠirokoúhlý obraz (až do plných 360°) vznikající zpravidla skládáním několika snímků vedle sebe.
U digitálních aparátů se vyskytuje snímací režim, který usnadňuje navázání jednotlivých snímků tím, že při kompozici nového snímku částečně zobrazí předchozí nebo ukáže rámec pro oblast překryvu. Samotné spojení snímků …
a interaktivních virtuálních scénInteraktivní panoramaScéna, využívající vhodné projekce panoramatické fotografie (většinou sférické panorama, někdy alespoň válcové panorama) a umožňující pozorovateli plnou kontrolu nad pohybem v jejím rámci - otáčení do libovolného směru, přibližování a oddalování (zoom) a v případě virtuální …Interaktivní panoramaScéna, využívající vhodné projekce panoramatické fotografie (většinou sférické panorama, někdy alespoň válcové panorama) a umožňující pozorovateli plnou kontrolu nad pohybem v jejím rámci - otáčení do libovolného směru, přibližování a oddalování (zoom) a v případě virtuální … či virtuálních procházekVirtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
Virtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
. Poučený zákazník dovede lépe zformulovat své potřeby ohledně vlastní virtuální prezentace a v maximální míře využít výhod této moderní formy prezentace ve svůj vlastní prospěch.

Kromě publikací článků z oboru panoramatické fotografie se zde budeme snažit shromažďovat informace o různých odborných pojmech a zároveň budeme odpovídat na vaše dotazy, které se přímo týkají jak naší činnosti, tak problematiky panoramat obecně. K dispozici vám tu jsou:

  • Slovníček - vysvětlení stovek odborných pojmů z fotografie, počítačové techniky, grafiky, elektronických prezentací apod.
  • Otázky a odpovědi (FAQ) - on-line poradna, v níž najdete odpovědi na své dotazy nebo na problémy, které se zákazníky nejčastěji řešíme