vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Astigmatický rozdíl

Je měřítkem velikosti astigmatismuAstigmatismusProjevuje se při zobrazování bodů, ležících mimo optickou osu (takže i při zobrazování velmi úzkým svazkem paprsků). Dva body na téže rovině kolmé k optické ose, ze zobrazí do dvou různých rovin. Svazek paprsků pak má místo kruhového průřezu v některých …
AstigmatismusProjevuje se při zobrazování bodů, ležících mimo optickou osu (takže i při zobrazování velmi úzkým svazkem paprsků). Dva body na téže rovině kolmé k optické ose, ze zobrazí do dvou různých rovin. Svazek paprsků pak má místo kruhového průřezu v některých …
. Je dán vzdáleností dvou rovin, na kterých se kruhový svazek světla zobrazí jako přímka.

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.