vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Astigmatismus

Projevuje se při zobrazování bodů, ležících mimo optickou osu (takže i při zobrazování velmi úzkým svazkem paprsků). Dva body na téže rovině kolmé k optické ose, ze zobrazí do dvou různých rovin. Svazek paprsků pak má místo kruhového průřezu v některých místech eliptický charakter, ve dvou rovinách elipsa degeneruje na úsečku. Mezi těmito dvěma rovinami leží kroužek nejmenšího rozptylu, což je jediné místo, kde má svazek paprsků kruhový průřez. Jejich vzdálenost (tzv. astigmatický rozdílAstigmatický rozdílJe měřítkem velikosti astigmatismu. Je dán vzdáleností dvou rovin, na kterých se kruhový svazek světla zobrazí jako přímka.Astigmatický rozdílJe měřítkem velikosti astigmatismu. Je dán vzdáleností dvou rovin, na kterých se kruhový svazek světla zobrazí jako přímka.) je měřítkem velikosti této vady.

Astigmatismus se nejrušivěji projevuje při zobrazování bodů, které jsou velmi vzdáleny od optické osy.

Tato vada se eliminuje spojením dvou optických soustav, které mají stejně velký, ale opačný astigmatický rozdíl. U výsledné optické soustavy se totiž tyto rozdíly vyruší a pak takovou soustavu nazýváme anastigmatAnastigmatSoustava dvou optických prvků s opačným astigmatickým rozdílem, která eleminuje astigmatismus.AnastigmatSoustava dvou optických prvků s opačným astigmatickým rozdílem, která eleminuje astigmatismus..

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.