vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Časosběrné snímání
Fotoaparát exponuje automaticky opakovaně po určitém předem nastaveném časovém intervalu.
Časová spoušť
Při její aktivaci provede fotoaparát expozici po určitém časovém intervalu od stisku spouště.
Citlivost ISO
Jednotka International Standards Organization vyjadřující citlivost filmu nebo obrazového snímače na dopadající světlo. Běžná citlivost má hodnotu 100, příp. 200 ISO. Vyšší citlivost např. 800 ISO umožňuje snímání za zhoršených světelných podmínek, je ovšem provázena nárůstem zrna u filmu, příp. …
Clonové číslo
Charakterizuje velikost otvoru v objektivuObjektivSoustava čoček, neboli optických členů, jimiž prochází světlo na obrazový snímač. Objektiv má určitou ohniskovou vzdálenost (např. 28 mm) a světelnost (např. f1,8). Čočky jsou v objektivu uspořádány do skupin, každý z členů eliminuje některou z …ObjektivSoustava čoček, neboli optických členů, jimiž prochází světlo na obrazový snímač. Objektiv má určitou ohniskovou vzdálenost (např. 28 mm) a světelnost (např. f1,8). Čočky jsou v objektivu uspořádány do skupin, každý z členů eliminuje některou z … vymezeného lamelovou clonouClona objektivuMechanismus regulující účinnou velikost otvoru pro průchod světla objektivem a tím přímo množství světla dopadajícího na film či snímač. Tím lze řídit správný osvit vzhledem k času a citlivosti filmu.
Clona je tvořena z tenkých kovových lamel které uvnitř objektivu …
Clona objektivuMechanismus regulující účinnou velikost otvoru pro průchod světla objektivem a tím přímo množství světla dopadajícího na film či snímač. Tím lze řídit správný osvit vzhledem k času a citlivosti filmu.
Clona je tvořena z tenkých kovových lamel které uvnitř objektivu …
, přesněji je to převrácená hodnota relativního otvoruRelativní otvorRelativní otvor je definován jako poměr průměru vstupního otvoru objektivu a jeho ohniskové vzdálenosti. Je to vlastně převrácená hodnota clonového čísla, které odpovídá největšímu otevření objektivu (např. 1:2,8).Relativní otvorRelativní otvor je definován jako poměr průměru vstupního otvoru objektivu a jeho ohniskové vzdálenosti. Je to vlastně převrácená hodnota clonového čísla, které odpovídá největšímu otevření objektivu (např. 1:2,8).. Označuje se písmenem f a číslem, tedy např. f1.8.

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.