vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Elektronická závěrka
Čistě elektronická závěrka není tvořena mechanickými součástmi, ale jedná se o čistě programové řešení. Funguje velmi jednoduše - na počátku expozice se prostě zapne CCD nebo CMOS čip, sejme obraz, který na něj po celou dobu dopadá, a pak …
Expoziční číslo
Exposure Value (EV). Vyjadření clonového čísla jako rozdílové jednotky naměřeného světla. Rozdíl 1 EV znamená poměr intenzity světla 1:2. Absolutní hodnota 1 EV značí množství světla potřebného ke správnému osvícení média o citlivosti ISO 100 při teoretické cloně …
Expoziční informace v EXIF
Digitální aparát spolu s obrazovým souborem zpravidla ukládá doplňkové informace o jeho pořízení. Zahrnují zejména datum a čas, typ aparátu, expoziční hodnoty, použité funkce apod. Děje se tak ve formátu EXIF, který jako základnu využívá obrazový formát JPEG.
Expoziční programy
Lépe vybavené fotoaparáty poskytují vedle základní expoziční automatiky i možnost zásahu fotografa do expozičních hodnot. K obsluhou zvolenému parametru automatika dopočítává další parametry tak, aby bylo dosaženo správné expozice. Typicky: Programová expozice, Časová priorita, Clonová priorita.
Expoziční pružnost
Expoziční pružnost (Exposure Flexibility, EF) světlocitlivého materiálu či snímače je míra schopnosti zaznamenat velký rozsah jasů fotografované scény ve správném podání. Při extrémně vysokém nebo naopak velmi nízkém jasu začíná totiž světlocitlivý materiál či snímač nesprávně převádět jednotlivé hodnoty …
Extrémní expoziční pružnost
Extreme Exposure Flexibility (EEF), mimořádně vysoká expoziční pružnost, která je v praxi dosahovaná kombinací více snímků téže scény, pořízených s různými nastaveními expozice (např. za pomoci bracketingu). Ve výsledném snímku se pak použijí vždy jen ty části obrazu, které …

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.