vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Extrémní expoziční pružnost

Extreme Exposure Flexibility (EEF), mimořádně vysoká expoziční pružnostExpoziční pružnostExpoziční pružnost (Exposure Flexibility, EF) světlocitlivého materiálu či snímače je míra schopnosti zaznamenat velký rozsah jasů fotografované scény ve správném podání. Při extrémně vysokém nebo naopak velmi nízkém jasu začíná totiž světlocitlivý materiál či snímač nesprávně převádět jednotlivé hodnoty …Expoziční pružnostExpoziční pružnost (Exposure Flexibility, EF) světlocitlivého materiálu či snímače je míra schopnosti zaznamenat velký rozsah jasů fotografované scény ve správném podání. Při extrémně vysokém nebo naopak velmi nízkém jasu začíná totiž světlocitlivý materiál či snímač nesprávně převádět jednotlivé hodnoty …, která je v praxi dosahovaná kombinací více snímků téže scény, pořízených s různými nastaveními expozice (např. za pomoci bracketinguBracketingStupňovitá změna některého parametru snímání, např. expozice, ostření apod., pro rychlé opakované snímání. Vytvořená sekvence pak umožňuje následný výběr nejlepšího snímku. Někdy též autobracketing – aparát exponuje opakovaně sám.BracketingStupňovitá změna některého parametru snímání, např. expozice, ostření apod., pro rychlé opakované snímání. Vytvořená sekvence pak umožňuje následný výběr nejlepšího snímku. Někdy též autobracketing – aparát exponuje opakovaně sám.). Ve výsledném snímku se pak použijí vždy jen ty části obrazu, které jsou exponovány požadovaným způsobem. Dosáhne se tak zdánlivě vyššího rozsahu expozičních hodnot, než kterého je použitý světlocitlivý materiál nebo obrazový snímačObrazový snímačElektronický prvek digitálního fotoaparátu, který převádí dopadající světlo (obraz) na elektrický signál.Obrazový snímačElektronický prvek digitálního fotoaparátu, který převádí dopadající světlo (obraz) na elektrický signál. fyzicky schopen.

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.