vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Kalibrace vyvážení bílé
viz Vyvážení bílé
Kapacita akumulátoru/baterie
Udává množství elektrického náboje, které je schopna baterie nebo akumulátorAkumulátorElektrický článek nebo baterie složená z takových článků, který slouží jako zásobník elektrické energie a je schopen opakovaného dobíjení.AkumulátorElektrický článek nebo baterie složená z takových článků, který slouží jako zásobník elektrické energie a je schopen opakovaného dobíjení. pojmout. Jednotkou je mAh (miliampérhodina), takže baterie s kapacitou např. 2200mAh dokáže dodávat proud o velikosti např. 100mA po dobu 22 hodin.
Kapacita každého článku a tím i celé baterie článků stářím …
Kilobyte
Jednotka množství dat, 210 = 1024 byte (bajtů).
Komprese obrazových dat
Komprese nebo také komprimace (compression) je softwarové zpracování digitálních dat, jehož účelem je zmenšení velikosti datového souboru. V případě tzv. ztrátové komprese je doprovázena úbytkem prvotní datové informace, jehož rozsah je dán stupněm komprese. Vysoká komprese znamená velký úbytek datové informace.
Konvertor optický
Optical Converter, konvertor neboli předsádka pro změnu ohniskové vzdálenostiOhnisková vzdálenostFocal Length, vzdálenost mezi středem čočky a rovinou, na kterou jsou zaostřeny objektivem soustředěné paprsky (kde se protínají všechny přímky, které projdou čočkou). Udává se v milimetrech, viz také přepočet na 35mm kinofilm. Objektivy se dělí podle …Ohnisková vzdálenostFocal Length, vzdálenost mezi středem čočky a rovinou, na kterou jsou zaostřeny objektivem soustředěné paprsky (kde se protínají všechny přímky, které projdou čočkou). Udává se v milimetrech, viz také přepočet na 35mm kinofilm. Objektivy se dělí podle … objektivuObjektivSoustava čoček, neboli optických členů, jimiž prochází světlo na obrazový snímač. Objektiv má určitou ohniskovou vzdálenost (např. 28 mm) a světelnost (např. f1,8). Čočky jsou v objektivu uspořádány do skupin, každý z členů eliminuje některou z …ObjektivSoustava čoček, neboli optických členů, jimiž prochází světlo na obrazový snímač. Objektiv má určitou ohniskovou vzdálenost (např. 28 mm) a světelnost (např. f1,8). Čočky jsou v objektivu uspořádány do skupin, každý z členů eliminuje některou z …. Namontovává se na přední přírubu objektivu (nemá-li závit, je potřeba redukční tubus neboli mezikroužekMezikroužekMezikroužek je černý tubus nasazený mezi tělo fotoaparátu a objektiv. Tím oddálí objektiv od roviny snímače a umožní ostřit na kratší vzdálenost než normálně. Vyrábí se většinou v sadách 12, 20 a 36mm a jdou různě kombinovat a tím …
MezikroužekMezikroužek je černý tubus nasazený mezi tělo fotoaparátu a objektiv. Tím oddálí objektiv od roviny snímače a umožní ostřit na kratší vzdálenost než normálně. Vyrábí se většinou v sadách 12, 20 a 36mm a jdou různě kombinovat a tím …
)
Tele-converter ohnisko prodlužuje (obvykle 1,6x až 2x), Wide-converter naopak rozšiřuje, tzn. vytvoří optický ekvivalent k …
Korekce blesku
FE (Flash Exposition) korekce je záměrná úprava intenzity záblesku externího nebo interního bleskuBleskBlesk (Flash) je zábleskové zařízení sloužící k dočasnému osvětlení snímané scény.BleskBlesk (Flash) je zábleskové zařízení sloužící k dočasnému osvětlení snímané scény., obvykle v krocích ±1/3 nebo ±1/2 expozičního číslaExpoziční čísloExposure Value (EV). Vyjadření clonového čísla jako rozdílové jednotky naměřeného světla. Rozdíl 1 EV znamená poměr intenzity světla 1:2. Absolutní hodnota 1 EV značí množství světla potřebného ke správnému osvícení média o citlivosti ISO 100 při teoretické cloně …
Expoziční čísloExposure Value (EV). Vyjadření clonového čísla jako rozdílové jednotky naměřeného světla. Rozdíl 1 EV znamená poměr intenzity světla 1:2. Absolutní hodnota 1 EV značí množství světla potřebného ke správnému osvícení média o citlivosti ISO 100 při teoretické cloně …
. K nastavení správných hodnot expozice blesku může též posloužit záblesková automatikaZáblesková automatikaZařízení, které přizpůsobuje intenzitu záblesku fotografované scéně a to tím způsobem, že světelným čidlem změří množství světla, odražené od fotografované scény a podle výsledku měření okamžitě koriguje intenzitu záblesku.Záblesková automatikaZařízení, které přizpůsobuje intenzitu záblesku fotografované scéně a to tím způsobem, že světelným čidlem změří množství světla, odražené od fotografované scény a podle výsledku měření okamžitě koriguje intenzitu záblesku..

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.