vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Paměťová karta
Vyjímatelné paměťové médium vybavené flash pamětí, uchovávající data i bez dodávky energie. U digitálních fotoaparátů se vyskytuje řada typů, vzájemně většinou nezaměnitelných. Použití konkrétního typu v přístroji je dáno jeho konstrukcí. Rozhodujícími parametry jsou kapacita udávaná v megabytech a rychlost …
Panoramatická fotografie
Širokoúhlý obraz (až do plných 360°) vznikající zpravidla skládáním několika snímků vedle sebe.
U digitálních aparátů se vyskytuje snímací režim, který usnadňuje navázání jednotlivých snímků tím, že při kompozici nového snímku částečně zobrazí předchozí nebo ukáže rámec pro oblast překryvu. Samotné spojení snímků …
Panoramatická prohlídka
Obecný název pro promítání válcovéhoVálcové panoramaPlný širokoúhlý panoramatický obraz 360° spojený v jeden nekonečný pás nazýváme cylindrické panorama nebo válcové panorama. Na rozdíl od sférického (též kubického, kulového) panoramatu neobsahuje podstavu ani vrchlík.
Měřítkem kvality válcového panoramatu je kromě rozlišení panoramatického obrazu umožňující větší …
Válcové panoramaPlný širokoúhlý panoramatický obraz 360° spojený v jeden nekonečný pás nazýváme cylindrické panorama nebo válcové panorama. Na rozdíl od sférického (též kubického, kulového) panoramatu neobsahuje podstavu ani vrchlík.
Měřítkem kvality válcového panoramatu je kromě rozlišení panoramatického obrazu umožňující větší …
nebo sférického panoramatuSférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím …Sférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím …. Díky takové projekci se pozorovatel zdánlivě ocitne ve středu zobrazované scény, ve které se může (dle možností použitého software) rozhlížet libovolným směrem nebo si scénu přibližovat či oddalovat (zoomZoomPřibližování nebo oddalování pohledu. Větší zoom znamená, že zobrazujeme menší část celku, ovšem s většími detaily. Viz také transfokátor.ZoomPřibližování nebo oddalování pohledu. Větší zoom znamená, že zobrazujeme menší část celku, ovšem s většími detaily. Viz také transfokátor.).
Spojením více panoramatických …
Paralaktický úhel
Úhel mezi osou hledáčku a objektivu (paralaxa fotoaparátu). Ve zobecněném významu jde o úhel mezi optickými osami dvou různých částí optického zařízení nebo u jednoho zařízení (sestavy) při různých nastaveních - tedy např. při otočení fotoaparátu podle osy neprocházející středem …
Paralaxa hledáčku
Posun optické osy hledáčku vůči optické ose objektivu. U zrcadlovek světelný obraz vstupuje do hledáčku přes objektiv a zobrazení většinou věrně odpovídá zaznamenanému snímku. U kompaktů vstupuje obraz do hledáčku mimo objektiv, proto …
Paralaxa
Úhel, který svírají přímky vedené ze dvou různých míst v prostoru k pozorovanému bodu.
Jako paralaxa se také označuje zdánlivý rozdíl polohy bodu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých míst.
U fotoaparátu se paralaxou rozumí úhel mezi osou hledáčku a objektivu, též zvaný …
PDF
Portable Document Format. Datový formát vyvinutý firmou Adobe, určený k ukládání textových dokumentů. Je navržen tak, že se zobrazí na všech systémech stejným způsobem - zachovává rozložení stránek, fonty i grafiku, bez ohledu na hardware a operační systém.
PictBridge
Technologie komunikace digitálních fotoaparátů s tiskárnou, umožňující přímý tisk z aparátu bez přenosu snímků do počítače.

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.