vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Virtuální realita

Dynamicky se rozvíjející oblast aplikací výpočetní techniky. Jejím základem je tvorba prostorových modelů a scén, manipulace s nimi, pohyb v trojrozměrném prostoru a zobrazování v reálném čase. V rámci těchto metod jsou často využívány speciální periferie zajištující interakci, ale často postačí běžný osobní počítač se standardními periferiemi.

Aplikace virtuální reality by měly disponovat následujícími vlastnostmi:

  • Vše se provádí v reálném čase, tedy pokud možno s okamžitou odezvou na vstupní aktivitu uživatele a s dostatečnou snímkovou frekvencí (typicky 25 snímku za sekundu). Rychlost tvorby obrazu má na výsledný dojem velký vliv, dokonce větší než samotná jeho kvalita.
  • Scéna a objekty mají trojrozměrný charakter nebo alespoň vytvářejí jeho iluzi. To co je v počítačové grafice scénou je zde nazýváno virtuálním světem, virtuální realitou.
  • Uživatel neprohlíží scénu jen zvenčí, ale vstupuje do ní a prochází v ní po různých dráhách.
  • Scéna není statická, s jejími objekty uživatel v reálném čase manipuluje. Objekty samy často působí jako samostatné bytosti - pohybují se po animačních křivkách, interagují s uživatelem i samy se sebou navzájem.
  • Virtuální prostředí kombinuje multimediální prvky - zvuk, video, 2D obrazy.

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.