vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Obrazový bod
Nejmenší jednotka plochy digitálního obrazu, nazývaná též pixel (vzniklo jako zkratka z anglického picture element). Každý pixel je nositelem informace o barvě, příp. jasu ve třech základních kanálech RGBRGBViz barevný prostor RGB.RGBViz barevný prostor RGB..
Obrazový rastr
Druh zobrazení kdy je definice obrázku dána diskrétní maticí (pravoúhlou sítí) a hodnotami jednotlivých prvků matice. Jinými slovy mřížka obrazových bodů, kterou můžete při velikém zvětšení obrazu snadno rozpoznat. Obrazové formáty JPEG, TIFF a další jsou rastrované, v …
Obrazový snímač CCD
Complementary Charge Device, snímací čip (sensor) digitálních fotoaparátů složený z matice světlocitlivých buněk, reagujících na dopadající světlo vytvářením elektrického napětí. Napětí je úměrné intenzitě světla, rozlišení barvy světla je řešeno předsazením barevných filtrů. Čip na výstupu poskytuje elektrický analogový signál, který …
Obrazový snímač CMOS
Complementary Metal-Oxide Semiconductor snímač, senzor složený z matice světlocitlivých buněk, reagujících na dopadající světlo vytvářením elektrického napětí podobně jako CCD prvekObrazový snímač CCDComplementary Charge Device, snímací čip (sensor) digitálních fotoaparátů složený z matice světlocitlivých buněk, reagujících na dopadající světlo vytvářením elektrického napětí. Napětí je úměrné intenzitě světla, rozlišení barvy světla je řešeno předsazením barevných filtrů. Čip na výstupu poskytuje elektrický analogový signál, který …Obrazový snímač CCDComplementary Charge Device, snímací čip (sensor) digitálních fotoaparátů složený z matice světlocitlivých buněk, reagujících na dopadající světlo vytvářením elektrického napětí. Napětí je úměrné intenzitě světla, rozlišení barvy světla je řešeno předsazením barevných filtrů. Čip na výstupu poskytuje elektrický analogový signál, který …. Narozdíl od CCDObrazový snímač CCDComplementary Charge Device, snímací čip (sensor) digitálních fotoaparátů složený z matice světlocitlivých buněk, reagujících na dopadající světlo vytvářením elektrického napětí. Napětí je úměrné intenzitě světla, rozlišení barvy světla je řešeno předsazením barevných filtrů. Čip na výstupu poskytuje elektrický analogový signál, který …Obrazový snímač CCDComplementary Charge Device, snímací čip (sensor) digitálních fotoaparátů složený z matice světlocitlivých buněk, reagujících na dopadající světlo vytvářením elektrického napětí. Napětí je úměrné intenzitě světla, rozlišení barvy světla je řešeno předsazením barevných filtrů. Čip na výstupu poskytuje elektrický analogový signál, který … však neodvádí elektrický náboj přes jednu sběrnici.
Obrazový snímač Foveon
Třívrstvá konstrukce snímacího senzoru typu CMOS. Inovovaný senzor CMOS s pod sebou uloženými vrstvami snímajícími všechny tři složky barevného spektra. U klasických CCD a CMOS prvky mají před každou světlocitlivnou buňku předřazen barevný filtr, který propustí jen jednu ze …
Obrazový snímač SuperCCD SR
SuperCCD SR (Super Dynamic Range) má osmihranný tvar buňky snímače jako klasické SuperCCD, v každé buňce jsou ale umístěny dvě fotodiody. Větší z nich (primární) se stará o snímání světla v běžném rozsahu kontrastů a tmavých míst, menší (sekundární) je konstruována …
Obrazový snímač SuperCCD
SuperCCD (Super Complementary charge device) je obrazový snímač od společnosti Fuji založený na osmihranných buňkách uložených v diagonálách.
Obrazový snímač
Elektronický prvek digitálního fotoaparátu, který převádí dopadající světlo (obraz) na elektrický signál.
Obrazový šum
Barevná nebo jasová zrnitost výsledného obrazu u digitálních fotoaparátů, angl. Noise. Vzniká vzájemným ovlivňováním sousedících světlocitlivých buněk snímače a působením elektromagnetických vln. Projev šumu dramaticky vzrůstá se zvýšením citlivosti snímače (protože světlo dopadající na čip nevygeneruje takový elektrický náboj, …
Ohnisková vzdálenost
Focal Length, vzdálenost mezi středem čočky a rovinou, na kterou jsou zaostřeny objektivem soustředěné paprsky (kde se protínají všechny přímky, které projdou čočkou). Udává se v milimetrech, viz také přepočet na 35mm kinofilm. Objektivy se dělí podle …
Optický člen
Čočka. V objektivuObjektivSoustava čoček, neboli optických členů, jimiž prochází světlo na obrazový snímač. Objektiv má určitou ohniskovou vzdálenost (např. 28 mm) a světelnost (např. f1,8). Čočky jsou v objektivu uspořádány do skupin, každý z členů eliminuje některou z …ObjektivSoustava čoček, neboli optických členů, jimiž prochází světlo na obrazový snímač. Objektiv má určitou ohniskovou vzdálenost (např. 28 mm) a světelnost (např. f1,8). Čočky jsou v objektivu uspořádány do skupin, každý z členů eliminuje některou z … se čočky zpravidla sdružují do funkčních celků (skupin), v jejichž rámci jsou vzájemně nepohyblivé. Více různých čoček slouží k odstranění různých optických vadVady objektivuExistuje celá řada vad, které může objektiv vykazovat. Jsou to zejména:
Sférické zkreslení
Sférická vada
Astigmatismus
Aberace
Koma
Vinětace
Nerovnoměrná kresba
Zklenutí obrazu
Reflexe v protisvětle
Špatné rozostření pozadí
Bokeh
Vady objektivuExistuje celá řada vad, které může objektiv vykazovat. Jsou to zejména:
Sférické zkreslení
Sférická vada
Astigmatismus
Aberace
Koma
Vinětace
Nerovnoměrná kresba
Zklenutí obrazu
Reflexe v protisvětle
Špatné rozostření pozadí
Bokeh
objektivuObjektivSoustava čoček, neboli optických členů, jimiž prochází světlo na obrazový snímač. Objektiv má určitou ohniskovou vzdálenost (např. 28 mm) a světelnost (např. f1,8). Čočky jsou v objektivu uspořádány do skupin, každý z členů eliminuje některou z …ObjektivSoustava čoček, neboli optických členů, jimiž prochází světlo na obrazový snímač. Objektiv má určitou ohniskovou vzdálenost (např. 28 mm) a světelnost (např. f1,8). Čočky jsou v objektivu uspořádány do skupin, každý z členů eliminuje některou z ….
Mají zpravidla kulový povrch (sférické čočky). Existují však i čočky s asférickým …
Optický hledáček
Optická soustava zobrazující snímanou scénu pokud možno tak, jak bude při expozici zaznamenána. Hledáček kompaktů s transfokátorem má pohyblivé optické členy synchronizované s objektivem. U profi DSLR zrcadlovek je využito optického hranolu a zrcadla. Praktické je vybavení …

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.