vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Reflexe v protisvětle
Jev snižující kvalitu fotografie, způsobený vícenásobnými odrazy silného světla uvnitř objektivu. Protisvětlo tak vytvoří v obraze nepěkné skvrny a paprsky a může fotografii i zcela znehodnotit. Ovšem zatímco skrvny a paprsky je v hledáčku obvykle vidět, ještě zákeřnější je plošné …
Relativní otvor
Relativní otvor je definován jako poměr průměru vstupního otvoru objektivuObjektivSoustava čoček, neboli optických členů, jimiž prochází světlo na obrazový snímač. Objektiv má určitou ohniskovou vzdálenost (např. 28 mm) a světelnost (např. f1,8). Čočky jsou v objektivu uspořádány do skupin, každý z členů eliminuje některou z …ObjektivSoustava čoček, neboli optických členů, jimiž prochází světlo na obrazový snímač. Objektiv má určitou ohniskovou vzdálenost (např. 28 mm) a světelnost (např. f1,8). Čočky jsou v objektivu uspořádány do skupin, každý z členů eliminuje některou z … a jeho ohniskové vzdálenostiOhnisková vzdálenostFocal Length, vzdálenost mezi středem čočky a rovinou, na kterou jsou zaostřeny objektivem soustředěné paprsky (kde se protínají všechny přímky, které projdou čočkou). Udává se v milimetrech, viz také přepočet na 35mm kinofilm. Objektivy se dělí podle …Ohnisková vzdálenostFocal Length, vzdálenost mezi středem čočky a rovinou, na kterou jsou zaostřeny objektivem soustředěné paprsky (kde se protínají všechny přímky, které projdou čočkou). Udává se v milimetrech, viz také přepočet na 35mm kinofilm. Objektivy se dělí podle …. Je to vlastně převrácená hodnota clonového číslaClonové čísloCharakterizuje velikost otvoru v objektivu vymezeného lamelovou clonou, přesněji je to převrácená hodnota relativního otvoru. Označuje se písmenem f a číslem, tedy např. f1.8.Clonové čísloCharakterizuje velikost otvoru v objektivu vymezeného lamelovou clonou, přesněji je to převrácená hodnota relativního otvoru. Označuje se písmenem f a číslem, tedy např. f1.8., které odpovídá největšímu otevření objektivuObjektivSoustava čoček, neboli optických členů, jimiž prochází světlo na obrazový snímač. Objektiv má určitou ohniskovou vzdálenost (např. 28 mm) a světelnost (např. f1,8). Čočky jsou v objektivu uspořádány do skupin, každý z členů eliminuje některou z …ObjektivSoustava čoček, neboli optických členů, jimiž prochází světlo na obrazový snímač. Objektiv má určitou ohniskovou vzdálenost (např. 28 mm) a světelnost (např. f1,8). Čočky jsou v objektivu uspořádány do skupin, každý z členů eliminuje některou z … (např. 1:2,8).
Rozhraní USB
Typ konektoru a přenosového protokolu pro propojení digitálních zařízení. Běžně používanými typy jou 1.1 a 2.0 (rychlejší).
Rozlišení tiskového rastru
Udává kvalitu tisku. Jednotkou je dpi (dots per inch), počet tiskových bodů na délce jednoho palce (25,4 mm). Kvalitní tisk používá rozlišení 300 dpi.
Rybí oko
Speciální širokoúhlý objektiv s extrémně krátkou ohniskovou vzdáleností, typicky v rozsahu 6-16 mm (v 35mm EQ). Výsledný obraz má značně zkreslenou perspektivu, při velkých úhlech záběru dochází k perspektivnímu zkreslení do téměř kruhové kresby. Vrchní čočky těchto …
Sériové snímání
Opakovaná expozice při stále stisknuté spoušti. Rozhodujícími parametry jsou rychlost (snímků/s) a maximální počet snímků. U analogových přístrojů je rychlost limitována posuvem filmu, u digitálních kapacitou vyrovnávací paměti a rychlostí zápisu na paměťové médium. Dokonalejší aparáty průběžně přizpůsobují expoziční hodnoty a …
Sférická vada
Typická vlastnost čoček se sférickými nebo rovinnými povrchy projevující se při zobrazování bodů širokým svazkem paprsků. Bod se v jejím důsledku promítme jako plocha. Nejvhodnější je pak pro obraz bodu vzít tu rovinu, v níž je průřez svazku prošlých paprsků co …
Sférické panorama
Někdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím …
Sférické zkreslení
Zobrazovací vada čoček projevující se v přenosu přímek. Např. obdélník se v důsledku toho zobrazí se soudkovitým (pokud příčné zvětšení optické soustavy klesá se vzdáleností bodu od osy) nebo poduškovitým (pokud je tomu naopak) tvarem. Vada bývá větší při krátkých (širokoúhlých) …
Širokoúhlý objektiv
Objektiv s krátkou ohniskovou vzdáleností, výrazně kratší než u normálního objektivu. Pro klasický 35mm fotoaparát s formátem filmu 24x36 mm je za širokoúhlý objektiv považován každý s ohniskovou vzdáleností 35-40 mm nebo kratší (bežné hodnoty jsou 35, …

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.