vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Video formát MOV
MOV (Quicktime Movie) je videoformát vyvinutý firmou Apple a často používaný digitálními fotoaparáty. Lze v něm uložit video, zvuk, i statickou grafiku.
Videosekvence
Zpravidla kratší záznam digitálního videa. Může mít různé rozlišení i snímkovou frekvenci v závislosti na vlastnostech a nastavení záznamového zařízení. Pořizování videosekvencí v dnešní době již nabízí kromě kamer i většina digitálních fotoaparátů.
Virtuální panorama
Viz sférické panoramaSférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím …Sférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím … a válcové panoramaVálcové panoramaPlný širokoúhlý panoramatický obraz 360° spojený v jeden nekonečný pás nazýváme cylindrické panorama nebo válcové panorama. Na rozdíl od sférického (též kubického, kulového) panoramatu neobsahuje podstavu ani vrchlík.
Měřítkem kvality válcového panoramatu je kromě rozlišení panoramatického obrazu umožňující větší …
Válcové panoramaPlný širokoúhlý panoramatický obraz 360° spojený v jeden nekonečný pás nazýváme cylindrické panorama nebo válcové panorama. Na rozdíl od sférického (též kubického, kulového) panoramatu neobsahuje podstavu ani vrchlík.
Měřítkem kvality válcového panoramatu je kromě rozlišení panoramatického obrazu umožňující větší …
.
Virtuální realita
Dynamicky se rozvíjející oblast aplikací výpočetní techniky. Jejím základem je tvorba prostorových modelů a scén, manipulace s nimi, pohyb v trojrozměrném prostoru a zobrazování v reálném čase. V rámci těchto metod jsou často využívány speciální periferie zajištující interakci, ale často postačí …
Vnitřní zaostřování
Díky systému vnitřního zaostřování (Internal Focus, IF) objektiv při ostření nemění svoji velikost. Veškerý optický pohyb je omezen na vnitřní část nevysunovacího tubusu objektivu, což umožňuje kompaktnější a lehčí konstrukci i zaostřování na kratší vzdálenost. Použití menšího a lehčího …
Vyrovnávací paměť
Rychlá paměť, sloužící k dočasnému shromáždění dat před uložením na hlavní paměť, která je obecně větší, ale také výrazně pomalejší.
U digitálních fotoaparátů slouží především ke krátkodobému uložení snímků při sériovém snímání nebo videa před jejich přenosem na paměťovou kartu. Fotoaparát se během …
Vyvážení bílé
Vyvážení bílé (WB - White Balance) je přizpůsobení barevného podání snímků daným světelným podmínkám – barevné teplotě osvětlení. Při automatickém vyvážení bílé digitální fotoaparát vyhodnotí na základě barevné teploty prostředí ideální hodnoty odstínů, které jsou nejblíže reálným barvám. U pokročilých fotoaparátů …
Záblesková automatika
Zařízení, které přizpůsobuje intenzitu záblesku fotografované scéně a to tím způsobem, že světelným čidlem změří množství světla, odražené od fotografované scény a podle výsledku měření okamžitě koriguje intenzitu záblesku.

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.