vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Asistenční světlo
Přístrojem automaticky aktivovaný reflektor pro přisvětlení snímané scény, umožňující činnost autofokusu za špatných světelných podmínek.
Astigmatismus
Projevuje se při zobrazování bodů, ležících mimo optickou osu (takže i při zobrazování velmi úzkým svazkem paprsků). Dva body na téže rovině kolmé k optické ose, ze zobrazí do dvou různých rovin. Svazek paprsků pak má místo kruhového průřezu v některých …
Autofokus
Automatické zaostřování (Autofocus, AF). Fotoaparáty jsou vybavovány systémem měření kontrastu snímané scény nebo dálkoměrným zařízením, na jejichž základě automaticky nastavují optické členy.
Automatická expozice
Expoziční režim, při kterém přístroj sám na základě naměřených světelných podmínek stanoví expoziční hodnoty (clonu a čas).
U AE (Automatic Exposition) programu bývají přednastaveny ideální hodnoty pro určitý režim fotografování - např. portrét, krajina, sport apod.
Barevná hloubka
Velikost datové informace, popisující barvu obrazového bodu – pixelu. Každá ze základních barev RGB je zpravidla popsána jedním byte (bajtem), tj. osmibitovým údajem, v dekadické soustavě tedy číslem od 0 do 255 (v takovém případě mluvíme o tzv. true …
Barevná saturace
Sytost barev. Silná saturace znamená syté podání barevných tónů.
Barevný prostor CMYK
Barevný prostor složený z barev cyan – magenta – yellow – black (azurová – purpurová – žlutá – černá). Základní barvy používané inkoustovými, sublimačními apod. tiskárnami, jejichž skládáním vzniká plná škála barev.
Barevný prostor RGB
Barevný prostor složený z barev red – green – blue (červená – zelená – modrá), tedy základních barev spektra. Jsou to základní barvy, s nimiž pracuje obrazový snímačObrazový snímačElektronický prvek digitálního fotoaparátu, který převádí dopadající světlo (obraz) na elektrický signál.Obrazový snímačElektronický prvek digitálního fotoaparátu, který převádí dopadající světlo (obraz) na elektrický signál. digitálního fotoaparátu a jejichž skládáním vzniká plná škála barev.
Blesk
Blesk (Flash) je zábleskové zařízení sloužící k dočasnému osvětlení snímané scény.
Blooming
Vada digitálních fotoaparátů s CCD snímačem, kdy dojde k zobrazení svislé nebo vodorovné světlé čáry vedoucí přes celý snímek nebo jeho část od silného světelného zdroje v zorném poli. Je způsoben přetékáním nadměrného množství elektrického náboje vygenerovaného intenzivní expozicí části …
Bokeh
Spíše než vada, je bokeh (slovo pochází z japonštiny) vlastnost objektivu, konkrétně clony. Vzhledem ke konstrukci clony v běžných objektivech (je složena z několika lamel) není výsledný otvor dokonale kulatý, nýbrž mnohoúhelníkový. Čím více lamel, tím více se …
Bracketing
Stupňovitá změna některého parametru snímání, např. expozice, ostření apod., pro rychlé opakované snímání. Vytvořená sekvence pak umožňuje následný výběr nejlepšího snímku. Někdy též autobracketing – aparát exponuje opakovaně sám.
Časosběrné snímání
Fotoaparát exponuje automaticky opakovaně po určitém předem nastaveném časovém intervalu.

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.