vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Expoziční informace v EXIF
Digitální aparát spolu s obrazovým souborem zpravidla ukládá doplňkové informace o jeho pořízení. Zahrnují zejména datum a čas, typ aparátu, expoziční hodnoty, použité funkce apod. Děje se tak ve formátu EXIF, který jako základnu využívá obrazový formát JPEG.
Expoziční programy
Lépe vybavené fotoaparáty poskytují vedle základní expoziční automatiky i možnost zásahu fotografa do expozičních hodnot. K obsluhou zvolenému parametru automatika dopočítává další parametry tak, aby bylo dosaženo správné expozice. Typicky: Programová expozice, Časová priorita, Clonová priorita.
Expoziční pružnost
Expoziční pružnost (Exposure Flexibility, EF) světlocitlivého materiálu či snímače je míra schopnosti zaznamenat velký rozsah jasů fotografované scény ve správném podání. Při extrémně vysokém nebo naopak velmi nízkém jasu začíná totiž světlocitlivý materiál či snímač nesprávně převádět jednotlivé hodnoty …
Extrémní expoziční pružnost
Extreme Exposure Flexibility (EEF), mimořádně vysoká expoziční pružnost, která je v praxi dosahovaná kombinací více snímků téže scény, pořízených s různými nastaveními expozice (např. za pomoci bracketingu). Ve výsledném snímku se pak použijí vždy jen ty části obrazu, které …
FireWire
FireWire (OHCI IEEE 1394) je rozhraní (interface) pro vysokorychlostní kabelový přenos dat mezi počítačem a digitálními zařízeními (digitálními fotoaparáty, externími disky apod.). Standard IEEE 1394 je určen hlavně pro profesionální digitální fotoaparáty. Kromě tohoto rozhraní se používá také USB ve …
Flash
Grafický vektorový program společnosti Adobe (původním autorem Macromedia). Používá se především pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her. Flash má také implementován vlastní vyspělý objektově orientovaný programovací jazyk ActionScript, který slouží k rozvinutí všech možností interaktivní animace a vývoji …
Formát DPOF
Formát datové informace připojované k obrazovým souborům přímo ve fotoaparátu, sloužící uživateli k rozhodnutí, které snímky a v jakém počtu kopií mají být v kompatibilní tiskárně (nebo i digilabu) vytištěny. DPOF vytváří na paměťovém médiu vlastní složku.
Fullscreen
Celoobrazovkový režim zobrazení. K zobrazení daného objektu nebo scény je využita celá dostupníá plocha zobrazovacího zařízení (zpravidla monitoru).
Gigabyte
Jednotka množství dat, 230 = 1073741824 byte (bajtů).
Histogram reálný
Při zobrazení histogramuHistogramGraf znázorňující četnost obrazových bodů v závislosti na jejich jasu nebo barevném odstínu. Na vodorovné ose jsou hodnoty jasu či odstínu, na ose svislé počet bodů (pixelů) dané jasnosti, resp. odstínu. Křivkou vykreslená plocha grafu představuje celkový počet obrazových bodů …HistogramGraf znázorňující četnost obrazových bodů v závislosti na jejich jasu nebo barevném odstínu. Na vodorovné ose jsou hodnoty jasu či odstínu, na ose svislé počet bodů (pixelů) dané jasnosti, resp. odstínu. Křivkou vykreslená plocha grafu představuje celkový počet obrazových bodů … na LCDLCD displejLiquid Crystal Display, zobrazovač z tekutých krystalů, v dne3n9 době již většinou většinou barevný (nejčastěji TFT). U digitálního fotoaparátu slouží k prohlížení a často i ke komponování snímků, ale také ke komunikaci uživatele s přístrojem (menu, informace o pořízené fotografii …LCD displejLiquid Crystal Display, zobrazovač z tekutých krystalů, v dne3n9 době již většinou většinou barevný (nejčastěji TFT). U digitálního fotoaparátu slouží k prohlížení a často i ke komponování snímků, ale také ke komunikaci uživatele s přístrojem (menu, informace o pořízené fotografii … ještě před expozicí hovoříme o histogramu reálném. Graf histogramu slouží k okamžitému posouzení expozice a vyváženosti odstínů obrazu.
Histogram
Graf znázorňující četnost obrazových bodů v závislosti na jejich jasu nebo barevném odstínu. Na vodorovné ose jsou hodnoty jasu či odstínu, na ose svislé počet bodů (pixelů) dané jasnosti, resp. odstínu. Křivkou vykreslená plocha grafu představuje celkový počet obrazových bodů …
Hledáček
Hledáček (ViewFinder) je optická soustava nebo displej zobrazující snímanou scénu. Kromě optických hledáčkůOptický hledáčekOptická soustava zobrazující snímanou scénu pokud možno tak, jak bude při expozici zaznamenána. Hledáček kompaktů s transfokátorem má pohyblivé optické členy synchronizované s objektivem. U profi DSLR zrcadlovek je využito optického hranolu a zrcadla. Praktické je vybavení …Optický hledáčekOptická soustava zobrazující snímanou scénu pokud možno tak, jak bude při expozici zaznamenána. Hledáček kompaktů s transfokátorem má pohyblivé optické členy synchronizované s objektivem. U profi DSLR zrcadlovek je využito optického hranolu a zrcadla. Praktické je vybavení … se využívá tzv. EVF displejůElektronický hledáčekMiniaturní obrazovka umístěná za okulárem hledáčku, zobrazující snímaný nebo již uložený obraz. Může zobrazovat další informace o činnosti aparátu, obdobně jako LCD.Elektronický hledáčekMiniaturní obrazovka umístěná za okulárem hledáčku, zobrazující snímaný nebo již uložený obraz. Může zobrazovat další informace o činnosti aparátu, obdobně jako LCD., které nahrazují u elektronických zrcadlovekZrcadlovkaPravá zrcadlovka (SLR) promítá prostřednictvím zrcadla a optického hranolu skutečný obraz vstupující optikou do aparátu na matnici hledáčku. K expozici snímku na film dochází po dočasném zvednutí zrcadla.ZrcadlovkaPravá zrcadlovka (SLR) promítá prostřednictvím zrcadla a optického hranolu skutečný obraz vstupující optikou do aparátu na matnici hledáčku. K expozici snímku na film dochází po dočasném zvednutí zrcadla. optický hranol a zrcadlo, využívané v profi DSLR zrcadlovkáchDigitální jednooká zrcadlovkaPravá digitální zrcadlovka (DSLR) promítá prostřednictvím zrcadla a optického hranolu skutečný obraz vstupující optikou do aparátu na matnici hledáčku. K expozici snímku na obrazový snímač dochází po dočasném zvednutí zrcadla.Digitální jednooká zrcadlovkaPravá digitální zrcadlovka (DSLR) promítá prostřednictvím zrcadla a optického hranolu skutečný obraz vstupující optikou do aparátu na matnici hledáčku. K expozici snímku na obrazový snímač dochází po dočasném zvednutí zrcadla..
Hloubka ostrosti
Hloubkou ostrosti (Depth of field, DOF), neboli hloubka obrazového pole, je rozmezí vzdáleností mezi nejbližším a nejvzdálenějším bodem, který bude optickou soustavou vykreslen na film nebo snímač jako zaostřený. Na toto rozmezí má vliv ohnisková vzdálenost objektivu, vzdálenost, …

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.