vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Interaktivní panorama
Scéna, využívající vhodné projekce panoramatické fotografie (většinou sférické panorama, někdy alespoň válcové panorama) a umožňující pozorovateli plnou kontrolu nad pohybem v jejím rámci - otáčení do libovolného směru, přibližování a oddalování (zoom) a v případě virtuální …
Interaktivní virtuální procházka
Virtuální procházka, u níž má nad pohybem ve virtuálním světě plnou kontrolu uživatel. Virtuální procházka vytvořená na základě panoramatické fotografie typicky umožňuje natáčení pohledu do libovolného směru, přibližování nebo oddalování scény (zoom), přechod mezi jednotlivými scénami, zobrazení …
Interní paměť digitálního fotoaparátu
Paměť pro ukládání snímků přímo ve fotoaparátu. Zpravidla slouží pouze jako záložní, její kapacita bývá zanedbatelná ve srovnání s paměťovou kartou.
Interpolace obrazových bodů
U digitálního obrazu složeného z obrazových bodů je to proces, kterým jsou vypočteny nové obrazové body (pixely) a vloženy mezi původní pixely získané obrazovým snímačem. Účelem je generování většího snímku, než jaký je dán fyzickým počtem …
Jednooká zrcadlovka
Jednooké zrcadlovky jsou (narozdíl od dvouokých zrcadlovek) především přístroje na malý formát. U jednoduchých modelů pozorujeme obraz na matnici, kam jej objektiv promítá přes povrchově stříbřené zrcadlo. Obraz je sice vzpřímený, avšak stranově převrácený. K přesné volbě záběru a …
Kalibrace vyvážení bílé
viz Vyvážení bílé
Kapacita akumulátoru/baterie
Udává množství elektrického náboje, které je schopna baterie nebo akumulátorAkumulátorElektrický článek nebo baterie složená z takových článků, který slouží jako zásobník elektrické energie a je schopen opakovaného dobíjení.AkumulátorElektrický článek nebo baterie složená z takových článků, který slouží jako zásobník elektrické energie a je schopen opakovaného dobíjení. pojmout. Jednotkou je mAh (miliampérhodina), takže baterie s kapacitou např. 2200mAh dokáže dodávat proud o velikosti např. 100mA po dobu 22 hodin.
Kapacita každého článku a tím i celé baterie článků stářím …
Kilobyte
Jednotka množství dat, 210 = 1024 byte (bajtů).

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.