vše # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Manuální expozice
Ruční nastavení expozičních hodnot uživatelem. Je velmi výhodné, když fotoaparát zobrazuje rozdíl mezi expozicí nastavenou uživatelem a ideální expozicí stanovenou přístrojem.
Mass Storage
Datový přenosový protokol pro spojení externího paměťového média např. disku, flash paměti nebo digitáního fotoaparátu s počítačem. Zařízení je tak v systému přístupné jako další disk. V případě fotoaparátu lze tak prostřednictvím počítače provádět základní úkony se soubory - kopírování, mazání, …
Matice ostřicích bodů
Autofokus pro zaostřování využívá v závislosti na použitém programu několik ostřicích bodů. Ty jsou na ploše snímku uspořádány zpravidla v různě husté mřížce - matici.
Matnice
Zaostřovací plocha potřebná k ostření u všech zrcadlovek. Matnice mívají nejrůznější provedení. Při jemném zrnění matnice vzniká světlý obraz, na němž jsou sice všechny detaily dobře vidět, ale jeho ostrost je méně citlivá na změny v nastavení vzdálenosti, tak může …
Megabyte
Jednotka množství dat, 220 = 1048576 byte (bajtů).
Megapixel
Zkratka Mpx, milión pixelůPixelViz obrazový bod.PixelViz obrazový bod.. Používá se jako jednotka rozlišení u digitální fotografie, resp. digitálních fotoaparátů. Například fotografie s rozlišením 2000px x 1500px obrazových bodů má dohromady 3 MPx.
Měření expozice
Pro stanovení expozičních hodnot fotoaparát měří a vyhodnocuje světelné podmínky. Způsob měření je často volitelný: z plochy – vyhodnocení údajů z více bodů na ploše obrazu

Máte zájem o vytvoření vlastní virtuální prohlídky, procházky nebo panoramatu? Vyberte si z naší nabídky působivých prostorových prezentací nebo si prohlédněte naše ukázky zde a na webu 3Dtour.cz.