Nabídka služeb 3Dpano

Skvělá forma prezentace

Virtuální prohlídky jsou obzvláště vhodné pro:

Navštívením odkazů na jednotlivé obory se dozvíte více o tom, co vám tato forma prezentace v daném oboru přinese.
Účinnost vaší prezentace dále zvýšíme bezplatným umístěním vašich virtuálních prohlídek do interaktivní mapy světa na server 3Dtour.cz. Díky možnosti doplnění o podrobné informace, kontakty na váš objekt či firmu a přímý odkaz na váš web tak můžete snadno získat nové zákazníky nebo návštěvníky.

Široké možnosti, výrazný efekt

Panoramatická virtuální scéna umožňuje pozorovateli prohlédnout si prezentovaný prostor jako ve skutečnosti - může se otáčet do libovolného směru nebo si scénu přibližovat či oddalovat dle potřeby. Žádná jiná technologie (mimo těch, které vyžadují speciální a většinou i drahá zařízení) v současné době neumožňuje tak věrné podání reality jako ta, kterou využíváme my.

Z několika panoramatických scén lze jejich propojením vytvořit tzv. virtuální procházku, ať již automatickouAutomatická virtuální procházkaVirtuální procházka, která probíhá dle předem naprogramovaného scénáře, bez vnějšího zásahu. Vhodná forma prezentace pro výstavy, výlohy apod.Automatická virtuální procházkaVirtuální procházka, která probíhá dle předem naprogramovaného scénáře, bez vnějšího zásahu. Vhodná forma prezentace pro výstavy, výlohy apod. nebo interaktivníInteraktivní virtuální procházkaVirtuální procházka, u níž má nad pohybem ve virtuálním světě plnou kontrolu uživatel. Virtuální procházka vytvořená na základě panoramatické fotografie typicky umožňuje natáčení pohledu do libovolného směru, přibližování nebo oddalování scény (zoom), přechod mezi jednotlivými scénami, zobrazení …Interaktivní virtuální procházkaVirtuální procházka, u níž má nad pohybem ve virtuálním světě plnou kontrolu uživatel. Virtuální procházka vytvořená na základě panoramatické fotografie typicky umožňuje natáčení pohledu do libovolného směru, přibližování nebo oddalování scény (zoom), přechod mezi jednotlivými scénami, zobrazení …, která vás provede budovou, městem nebo krajinou téměř jako ve skutečnosti. Obrazovou informaci lze vhodně doplnit textem jak uvnitř samotné scény, tak mimo ni. Je dokonce možné i přidání zvukové kulisy nebo mluveného slova. Ovládání (pohyb virtuální scénou) je intuitivní a snadné i pro laika. K lepší orientaci navíc přispívá i interaktivní mapa s funkcí "radaru", který v mapě zobrazuje aktuální zorný úhel.

Podobu, rozsah i kvalitu virtuální prezentace přizpůsobíme po konzultaci s Vámi účelu, pro něž je vytvářena, ať už jde o

  • propagaci na internetu (kde je požadavek menší datové velikosti),
  • CD prezentaci (ve vysoké kvalitě a s vlastním grafickým prostředím), nebo
  • klasickou panoramatickou fotografii (v maximálním možném rozlišení).

Panoramatické digitální fotografie v tiskové kvalitě, které od nás lze také získat, mohou posloužit kdykoliv později pro vaše libovolné další prezentační účely.

Standardně dodávané formáty

FormátAplikaceGrafické
rozlišení
Přibližná
velikost souboru
Java LQweb (vytáčené připojení)1.3 Mpx230 kB
Java HQweb (pevné připojení)4.5 Mpx550 kB
QuickTime LQweb (vytáčené připojení)1.3 Mpx250 kB
QuickTime HQweb (pevné připojení)4.5 Mpx600 kB
QuickTime FullscreenFullscreenCeloobrazovkový režim zobrazení. K zobrazení daného objektu nebo scény je využita celá dostupníá plocha zobrazovacího zařízení (zpravidla monitoru).FullscreenCeloobrazovkový režim zobrazení. K zobrazení daného objektu nebo scény je využita celá dostupníá plocha zobrazovacího zařízení (zpravidla monitoru).web (pevné připojení)
CD prezentace
8-18 Mpx1.0-2.2 MB
Java Virtual TourVirtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
Virtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
web, CD prezentace3.1 Mpx450 kB

Maximální dostupnost pro každého

Technologie prostorové vizualizace, kterou využíváme, nevyžaduje žádný dodatečný software na straně uživatele. Postačí bežný osobní počítač s nainstalovaným webovým prohlížečem s technologií JavaJavaAplikace (vývojářská platforma) od společnosti Sun Microsystems umožňující mimo jiné jednoduše přehrávat sférická panoramata. Run-time modul Javy lze stáhnout zdarma. Jeho instalací se vám otevřou nevídané možnosti prohlížení virtuálních panoramat.JavaAplikace (vývojářská platforma) od společnosti Sun Microsystems umožňující mimo jiné jednoduše přehrávat sférická panoramata. Run-time modul Javy lze stáhnout zdarma. Jeho instalací se vám otevřou nevídané možnosti prohlížení virtuálních panoramat. (která je široce rozšířená1 a dostupná zdarma, je též standardní součástí instalace dnes nejrozšířenějšího prohlížeče Microsoft Internet Explorer) nebo QuickTimeQuick Time Virtual RealityQTVR je datový formát vyvinutý polečností Apple Computer Co., který umožňuje v jediném souboru uložit reprezentaci plně 360° panoramatických pohledů, animací a hypertextových odkazů. Jde o rozšíření video formátu MOV, původně určeného pouze pro ukládání videosekvencí.Quick Time Virtual RealityQTVR je datový formát vyvinutý polečností Apple Computer Co., který umožňuje v jediném souboru uložit reprezentaci plně 360° panoramatických pohledů, animací a hypertextových odkazů. Jde o rozšíření video formátu MOV, původně určeného pouze pro ukládání videosekvencí.2 (též ke stažení zdarma).

Panoramata standardně dodáváme v obou formátech pro zajištění co největší uživatelské dostupnosti, tudíž k vaší virtuální prezentaci se bez problémů dostane prakticky kdokoliv, kdo má přístup k internetu. Díky různým variantám datových velikostí prezentací neodradíte ani uživatele disponující pomalým vytáčeným připojením (kterých je u nás stále ještě velký počet) ani nejnáročnější uživatele, kteří si budou chtít vychutnat působivý celoobrazovkový režimFullscreenCeloobrazovkový režim zobrazení. K zobrazení daného objektu nebo scény je využita celá dostupníá plocha zobrazovacího zařízení (zpravidla monitoru).FullscreenCeloobrazovkový režim zobrazení. K zobrazení daného objektu nebo scény je využita celá dostupníá plocha zobrazovacího zařízení (zpravidla monitoru)..