Nabídka služeb 3Dpano

Firmy, obchody, úřady, školy a instituce

Představte svým zákazníkům vaši firmu, obchod, úřad nebo školu pomocí velice působivě a přehledně vyhlížející virtuální prohlídky, propojené s mapou vašeho sídla. Díky možnosti aktivního pohybu po vašich prostorech se návštěvník netradiční formou seznámí s vaší firmou, obchodem nebo úřadem ještě před vlastní osobní návštěvou a snadno si k vám poté najde cestu.

Provozujete-li obchod či služby, kde styk s koncovým zákazníkem probíhá výhradně na dálku (typicky např. e-shop), díky takovéto prezentaci přesvědčíte zákazníka o skutečné fyzické existenci a serióznosti vaší firmy či společnosti. Mnohem snáze tak získáte jeho důvěru, která je právě u obchodování na dálku zcela klíčová.

Prostřednictvím virtuální prohlídky můžete:

Představit se

Zajímavou a moderní formou představíte svou firmu, jednotlivá oddělení, případně i konkrétní pracovníky, kteří jsou v kontaktu se zákazníky (pomocí aktivních odkazů na jejich e-maily a telefonní čísla umístěné na jejich pracovních místech). Navíc, pokud jde o větší společnost nebo obchod, usnadníte tak svým návštěvníkům pozdější orientaci ve vašem sídle.

Zaujmut a odlišit se …

… od konkurence a přetáhnout na svou stranu řadu zákazníků. Virtuální prohlídka je atraktivní a moderní metoda prezentace a nepochybně zaujme. Na potenciálního zákazníka zapůsobíte jako moderní a progresivní firma. Je také mnohem vyšší pravděpodobnost, že pod dojmem z vaší virtuální prezentace na vás odkáže i své přátele a známé, čímž zdarma přispěje k šíření vaší značky a image mezi lidmi.