Tipy 3Dpano

Virtuální prohlídka prodá byt nebo dům rychleji

Žárovka

Zkušenosti realitních kanceláří ukazují, že nemovitost představená na internetu prostřednictvím virtuální prohlídkyPanoramatická prohlídkaObecný název pro promítání válcového nebo sférického panoramatu. Díky takové projekci se pozorovatel zdánlivě ocitne ve středu zobrazované scény, ve které se může (dle možností použitého software) rozhlížet libovolným směrem nebo si scénu přibližovat či oddalovat (zoom).
Spojením více panoramatických …
Panoramatická prohlídkaObecný název pro promítání válcového nebo sférického panoramatu. Díky takové projekci se pozorovatel zdánlivě ocitne ve středu zobrazované scény, ve které se může (dle možností použitého software) rozhlížet libovolným směrem nebo si scénu přibližovat či oddalovat (zoom).
Spojením více panoramatických …
nebo virtuální procházkyVirtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
Virtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
je prodána o 35% rychleji při zhruba polovičním počtu osobních prohlídek potenciálními zájemci o objekt.
Z toho plynoucí časová a finanční úspora je natolik veliká, že …

Virtuální procházku si můžete prohlédnout jako film v kině

Žárovka

Virtuální prohlídku lze doplnit předem naprogramovaným scénářem, na základě kterého je divák proveden celou virtuální scénou bez potřeby jakéhokoliv jeho zásahu (který je však samozřejmě kdykoliv možný).
Tato funkce je obzvláště užitečná v situaci, kdy je panoramatická prohlídka k dispozici na veřejném místě …

Virtuální prohlídka může být doplněna textem i zvukem

Žárovka

Obohacení virtuální scény o textovou a zvukovou složku zvýší nejen informační hodnotu prezentace, ale i celkový zážitek z ní. Uděláte perfektní dojem a zároveň kvalitně představíte svůj objekt, služby nebo firmu. Návštěvníci vašeho webu i vaši zákazníci budou spokojenější …

Sférické panorama vám dává naprostou volnost v prostoru

Žárovka

Se sférickým panoramatem (někdy též zvaným 360° × 360° panorama) nebudete nijak omezeni ve volbě pohledu -- nebude pro vás problém rozhlédnout se do všech stran, vpravo, vlevo, dozadu, ale i pod či nad sebe. Ani přiblížení či oddálení pohledu (zoom) …

Zvýšit atraktivitu vaší prezentace je docela snadné

Žárovka

Ať už provozujete firmu, máte na starosti historickou památku nebo galerii, pracujete pro město nebo kraj, nebo jste třeba majitel obchodu, své stávající internetové prezentaci můžete přidat další dimenzi jejím obohacením o vysoce atraktivní panoramatickou prohlídku nebo dokonce celou …

Ukážete-li zákazníkům svou firmu nebo obchod, získáte jejich větší důvěru

Žárovka

Platí to obecně, ale při obchodování na internetu je toto pravidlo obzvláště důležité. Z důvodu absence osobního styku ze zákazníkem existuje jen málo prostředků, kterými si můžete vybudovat jeho důvěru natolik, aby se s vámi rozhodl uzavřít obchod.
Neexistuje přesvědčivější, účinnější a atraktivnější …

Vizuální informace bývá často nejdůležitějším kritériem při nákupu nebo objednání služby

Žárovka

Je tomu tak možná častěji, než byste si mohli myslet. Uživatelské testy webů již mnohokrát prokázaly, že velké množství zákazníků opouští e-shopy, které mu vedle technických dat neposkytnou dostatečný obrazový doprovod. Stejná zkušenost je i s objednáváním zájezdů, ubytovacích zařízení …

K prohlédnutí našich virtuálních prezentací není třeba žádné speciální vybavení

Žárovka

Námi vytvořená interaktivní panoramataInteraktivní panoramaScéna, využívající vhodné projekce panoramatické fotografie (většinou sférické panorama, někdy alespoň válcové panorama) a umožňující pozorovateli plnou kontrolu nad pohybem v jejím rámci - otáčení do libovolného směru, přibližování a oddalování (zoom) a v případě virtuální …Interaktivní panoramaScéna, využívající vhodné projekce panoramatické fotografie (většinou sférické panorama, někdy alespoň válcové panorama) a umožňující pozorovateli plnou kontrolu nad pohybem v jejím rámci - otáčení do libovolného směru, přibližování a oddalování (zoom) a v případě virtuální … a virtuální procházkyVirtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
Virtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
nevyžadují ke svému chodu žádný nestandardní software ani hardware, přístupné budou všem uživatelům na internetu, s jakýmkoliv běžným počítačem a webovým prohlížečem, s rychlým i pomalejším připojením, uživatelům zkušeným i úplným začátečníkům.
Navíc pro …

Virtuální prezentace šetří čas i peníze

Žárovka

Věrnost interaktivních panoramat a virtuální procházek je natolik vysoká, že do značné míry dokáží nahradit skutečnou fyzickou návštěvu prezentovaného místa, zvláště jsou-li vhodně doplněny textovými, případně i zvukovými informacemi. Nemusíte si domlouvat s každým schůzky a věnovat se každému …