Tipy 3Dpano

Ukážete-li zákazníkům svou firmu nebo obchod, získáte jejich větší důvěru

Tipy

Platí to obecně, ale při obchodování na internetu je toto pravidlo obzvláště důležité. Z důvodu absence osobního styku ze zákazníkem existuje jen málo prostředků, kterými si můžete vybudovat jeho důvěru natolik, aby se s vámi rozhodl uzavřít obchod.

Neexistuje přesvědčivější, účinnější a atraktivnější způsob, než je interaktivní virtuální procházkaVirtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
Virtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
, kterou vám jsme schopni vytvořit přesně dle vašich požadavků.

 

Chcete se přesvědčit? Zajímá vás, co může virtuální prezentace přinést právě vám? Projděte si naši nabídku panoramat a virtuálních procházek nebo přímo jejich interaktivní ukázky.