Co jsou to virtuální prohlídky?


Virtuální scény využívající plně 360° panoramatické projekce a interaktivního ovládání jsou velmi moderní a efektní formou prezentace, která je však zároveň datově nepříliš náročná, což ji činí vhodnou k využití na internetu. Interiéry a exteriéry si můžete pomocí myši nebo klávesnice prohlížet ze všech stran jako ve skutečnosti - okolo, nad i pod vámi - a libovolnou část scény si přiblížit nebo oddálit (zoom).

Více panoramatických scénSférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím …Sférické panoramaNěkdy též označované jako kulové panorama nebo 360° × 360° panorama. Jedná se o panoramatický snímek, který je promítán v plném rozsahu 360° horizontálně i 360° vertikálně, zobrazuje tedy rovnoměrně celý prostor. Oproti panoramatu cylindrickému (válcovému) je doplněno vrchlíkem i podstavou. Využitím … lze vzájemně propojit a vytvořit tak celou virtuální procházkuVirtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
Virtuální procházkaSpojení více virtuálních prohlídek (panoramat) do série scén, mezi nimiž lze libovolně přecházet.
Virtuální procházku lze doplnit dalšími aktivními prvky pro zlepšení divákovy/uživatelovy orientace v zobrazovaném terénu či interiéru (např. mapou nebo půdorysem s vyobrazením aktuálního zorného úhlu), zvukem, popiskami, hypertextovými odkazy, …
. Narozdíl od videozáznamu nejste odkázáni na pohyb kamery, ale máte pohyb prostorem plně pod svou kontrolou. Obraz může být libovolně doplněn textem nebo zvukem.

Co vám přinesou?

Hlavní přínosy této moderní prezentace lze shrnout do několika bodů:

  • Prezentace prostoru skutečně reálným způsobem - narozdíl od ploché a malé fotografie si návštěvník udělá přesnější představu
  • Interaktivita spojená s informační bohatostí - během krátké virtuální procházky se zájemce dozví více a zábavnější formou než čtením textu
  • Originalita a vysoká atraktivnost - zaujmete více než obyčejným textem nebo obrázky a přitáhnete tak zájem
  • Získání významné konkurenčí výhody - přetáhnete zákazníky konkurenci vysokou atraktivitou a dynamičností
  • Snižování vašich přímých nákladů - obejdete se bez prohlídek a šetříte tak čas svůj i klientův

Pro koho jsou vhodné?

Své opodstatnění naleznou v mnoha oborech podnikání a propagace. Jsou ideální k přitažení pozornosti zákazníků nebo přilákání návštěvníků. Našich služeb mohou s úspěchem využít například:

Jakou zvolit formu?

Virtuální prezentace může mít různé podoby a kvalitu. Své místo si najde na

  • Na internetových stránkách - zabudování do vaší stávající webové prezentace bude snadné a brzy k vám začne chodit více návštěvníků
  • Jako samostatná prezentace na CD - vhodná k projekci nebo zobrazení na monitoru, např. pro hromadné prezentace, veletrhy, výstavy, výlohy, recepce, společenské akce apod.
  • Jako panoramatická fotografie - klasické panorama ve vysoké kvalitě, kterým můžete zpestřit libovolný interiér, začenit do vašich firemních tištěných materiálů (např. katalogů), nebo použít ve výloze k přilákání zákazníků

Pokud si nejste jisti, jaká forma by byla vhodná právě pro Vás, rádi vám poradíme a zvolíme optimální řešení.

Kvalita, rychlost, flexibilita

Před vytvořením prezentace důkladně probereme se zákazníkem jeho představy a výstup přizpůsobíme jeho konkrétním potřebám. Pracujeme kvalitně a s maximální péčí.

Těšíme se, že právě vy oceníte výhody této moderní formy prezentace a využijete našich služeb.